Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Opgaven commissie

woensdag 3 februari 2021

14:00 - 18:00

Locatie
Via Zoom
Voorzitter
A. Broekman of E. Pot

Agendapunten

Toelichting: voorliggend voorstel kan opiniërend besproken worden en na positief advies worden doorgeleid naar de vergadering van het algemeen bestuur op 17 februari 2021.

Toelichting: er wordt inzicht verschaft in het strategisch assetmanagementplan, waarna gesproken kan worden over de bestuurlijke thema’s / aandachtspunten.

Toelichting: in het bestuursakkoord is het onderwerp Participatiebanen genoemd. Participatiebanen zijn een onderdeel van inclusiviteit. Doel is tot een gezamenlijk beeld van de ambities op het gebied van inclusiviteit te komen en inzicht te krijgen in de consequenties die de verschillende opties betekenen.

Toelichting: in de PEILdag van november 2020 was geen gelegenheid te spreken over dit onderwerp. Op verzoek van de commissie is het onderwerp opnieuw geagendeerd voor 3 februari 2021; de beschikbare presentatie is geactualiseerd en kan ter vergadering kort worden toegelicht.