Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Opgavegerichte commissie

woensdag 31 maart 2021

09:00 - 12:30

Locatie
Via Zoom
Voorzitter
A. Broekman of E. Pot

Agendapunten

Toelichting: Voorliggend voorstel is aangepast na behandeling in de commissie van 3 februari. Na positief advies kan het worden doorgeleid naar de vergadering van het algemeen bestuur op 14 april 2021.

Toelichting: Op 12 februari 2020 heeft het algemeen bestuur het implementatieplan assetmanagement vastgesteld. Voortvloeiend hieruit volgt het strategisch assetmanagement plan.

Toelichting: Met de watervisie wordt de langjarige ambitie van Vechtstromen aangegeven (waar werken we naartoe). Voorliggend voorstel vloeit voort uit eerdere beeldvormende besprekingen met het algemeen bestuur en een externe consultatieronde. Na positief advies kan het worden doorgeleid naar der vergadering van het algemeen bestuur op 14 april 2021.

Toelichting: Het waterbeheerprogramma geeft invulling aan de ambities die in de watervisie worden geformuleerd. Aan de hand van een presentatie wordt de commissie meegenomen in proces en inhoud van het waterbeheerprogramma, als eerste stap in het besluitvormingsproces dat eind 2021 afgerond moet zijn.