Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Klimaat

woensdag 11 november 2020

15:45 - 16:45

Locatie
Via Zoom
Voorzitter
A.A. Broekman-Veltman
Toelichting

Extern belangstellenden zijn van harte welkom om de digitale vergadering te volgen. Mail naar bestuursondersteuning@vechtstromen.nl en ontvang de benodigde informatie

Agendapunten

Doel: beeldvormende opiniërende bespreking aan de hand van het memo ‘Evaluatie Droogte 2020 en het memo ‘Samenvatting Beleidstafel Droogte’.
De overige bijlagen staan vandaag niet ter bespreking op de agenda. Suggestie is om over het thema klimaatrobuust watersysteem / droogte in 2021 een themadag te organiseren. Om die reden zijn de overige ontvangen agendaverzoeken en publicaties ter inspiratie toegevoegd.
Op de PEILdag is het de bedoeling om in de commissie concrete suggesties voor een themadag te bespreken en mee te geven aan de portefeuillehouder.

Vanwege uitval van de commissie Waterkwaliteit kunnen punten voor de rondvraag van de commissie Waterkwaliteit in deze commissievergadering benoemd worden.