Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

AB Controlecommissie

donderdag 11 april 2024

19:30 - 21:00
Locatie

Almelo - vergaderruimte 0.07

Voorzitter
R. Wilting

Agendapunten

 1. I
  Algemeen
 2. I.1

  Deze vergadering neemt Jan Homans de rol van voorzitter op zich.

 3. I.2

  Conform art. 2.21 verordening bestuurscommissies, wijst de controlecommissie uit haar midden een voorzitter aan. De voorzitter is een lid van het algemeen bestuur.
  Ter voorbereiding op een commissievergadering kan de voorzitter rekenen op een leidraad en gelegenheid tot vooroverleg voor de vergaderingen van de controlecommissie.

 4. I.3
  Werkafspraken
 5. I.3.a
  Overzicht te verwachten onderwerpen 2024
 6. I.3.b

  Ter bespreking/vaststelling: voorgestelde vergaderplanning 2024 en afstemmen over voorkeur voor fysiek / digitaal vergaderen.

 7. I.3.c

  Ter bespreking: delen vergaderverslagen met het AB en wijze verslaglegging controlecommissie.

 8. II

  Na positief advies van de commissie, kan onderstaand voorstel besluitvormend worden geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur op 24 april 2024.

 9. II.4
  Verlenging raamovereenkomst accountant
 10. III
  Afronding
 11. III.5
  Rondvraag
 12. III.6
  Sluiting