Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Financiën en Beleidsuitvoering

woensdag 3 februari 2021

09:00 - 12:30

Locatie
Via Zoom
Voorzitter
W.A. Siebring of E. Hemmers

Agendapunten

Toelichting: onderwerp is in de algemeen bestuursvergadering van 25 november 2020 aangehouden en terug verwezen naar bespreking op PEILdag. De aangekondigde motie van fractie AWP is op verzoek van de fractie als inbreng voor deze bespreking meegezonden.

Toelichting: met de handreiking geeft het dagelijks bestuur invulling aan de opdracht die het algemeen bestuur op 1 juli 2020 heeft verstrekt.

Toelichting: met het protocol geeft het dagelijks bestuur invulling aan de opdracht die het algemeen bestuur op 1 juli 2020 heeft verstrekt.

Toelichting: conform Waterschapswet wordt eens per vijf jaar de kostentoedelings-verordening herzien. In 2021 moet een kostentoedelingsonderzoek worden uitgevoerd. Het algemeen bestuur heeft bij bespreking van de begroting vragen gesteld over kostentoedeling watersysteembeheer. Aan de hand van een presentatie wordt uitleg gegeven over de systematiek van de kostentoedeling en inzicht verschaft in de bestuurlijke keuzeruimte.
De eerste sheets van de presentatie bestaan uit een toelichting op de systematiek van de kostentoedeling en er wordt inzicht gegeven in de bestuurlijke keuzes die te maken zijn. Met het tweede deel van de sheets illustreren wij met rekenvoorbeelden de uitwerking van mogelijke bestuurlijke keuzes. In volgende bijeenkomsten wordt het algemeen bestuur stapsgewijs meegenomen in het herijken van de kostentoedeling en de keuzes die daarbij gemaakt kunnen worden.
Het dagelijks bestuur heeft een besluit genomen over het proces; dit besluit is ter informatie toegevoegd.

Toelichting: aan de hand van een presentatie en aanvullend gesprek Inzicht geven in de systematiek exploitatie en personele kosten, om zo voorbereid te zijn op de nog voor te leggen scenario’s voor het behalen van de taakstelling op exploitatie in de meerjarenverkenning.