Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Financiën en Beleidsuitvoering

woensdag 31 maart 2021

15:30 - 18:15

Locatie
Via Zoom
Voorzitter
W.A. Siebring of E. Hemmers

Agendapunten

Toelichting: 17 februari is inzicht verschaft in de systematiek van de kostentoedeling. Vandaag wordt inzicht gegeven in de resultaten van het onderzoek kostentoedeling en de effecten hiervan op de lasten voor de verschillende belastingcategorieën.

Het is mogelijk voorafgaand aan de vergadering technische / verduidelijkende vragen te stellen waarop ambtelijk een schriftelijke reactie wordt voorbereid. Vragen kunnen tot 26 maart 2021 worden gestuurd naar bestuursondersteuning@vechtstromen.nl. Maandag 29 maart 2021 worden de vragen en antwoorden met het AB gedeeld.

Toelichting: Bij vaststelling van de begroting heeft het algemeen bestuur een bezuinigingsopdracht afgegeven. Aan de hand van een presentatie wordt de commissie geïnformeerd over de voortgang van de opdracht en de actuele financiële situatie van Vechtstromen. Daarnaast wordt aan het algemeen bestuur inzicht gegeven in de opbouw van de exploitatiebegroting en de organisatie van Vechtstromen. Dit vormt een voorbereiding op de nog te maken keuzes in de MJV 2022 ter invulling van deze taakstelling.