Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

STROOMdagen

woensdag 1 september 2021

09:15 - 16:30

Locatie
Zuivering Emmen, Dikkewijk Oostzijde 56, 7833 HR Nieuw-Amsterdam
Voorzitter
Kuks, S.M.M.
Toelichting

Excursie noordelijk deel Vechtstromen

Aanmelding uiterlijk 25 augustus 2021 via mail naar bestuursondersteuning@vechtstromen.nl

Agenda documenten

Agendapunten

Elke groep volgt beide onderdelen, in omgekeerde volgorde:

  1. Rondleiding zuivering Emmen met o.a. aandacht voor zuiveringsproces, assetmanagement, ontwikkelingen Emmen.
  2. Rondleiding Puurwaterfabriek met o.a. aandacht voor werking fabriek, organisatiestructuur, pilot BODAC-filter. (Ter informatie is de eindmemo van de bestuurlijke werkgroep microverontreiniging toegevoegd. Het memo is tevens ingebracht ter agendering voor de PEILdag op 29 september.)

Elke groep volgt beide onderdelen, in omgekeerde volgorde:

  1. Nieuw Drostendiep: toelichting project, organisatie en samenwerking omgeving. In gesprek met provincie, Natuurmonumenten en LTO.
  2. Watersysteembeheer, maaibeleid / maaibeheer en muskus- en beverrattenbestrijding. Een beeld van en in gesprek over ontwikkelingen, ervaringen en dilemma’s.