Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

STROOMdagen

woensdag 12 juni 2024

09:00 - 17:00
Locatie

De Ganzenhoeve, Holthonerweg 9, 7779 DE Holthone

Voorzitter
S.M.M. Kuks
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Inloop, ontvangst met koffie/thee
 2. 2
  Dagopening en toelichting programma
 3. 3
  Inleiding Wabos-KRV-PPLG plus plenaire toelichting op de vier cases
 4. 4

  De groepen gaan langs vier tafels. Per tafel wordt een casus besproken (15 minuten per casus). Aan de tafel is één van de groepsleden (AB-lid) gespreksleider en is er een ambtelijke rapporteur. De gespreksleider geeft de terugkoppeling na de rondgang langs de 4 cases.

 5. 5
  Pauze
 6. 6
  Reflectie op groepsdiscussies door portefeuillehouders Aveskamp en Siebring
 7. 7
  Discussie en wrap-up
 8. 8
  Lunch
 9. 9
  Introductie middagprogramma
 10. 10

  Wat houdt de zorg voor waterkeringen in? Wat houdt onze taak als keringbeheerder in?
  (Aanwijzen, normeren, toetsen, verbeteren, beheren; primaire versus regionale versus overige keringen.)

 11. 11

  Op twee locaties wordt een kering bezocht. Er wordt toelichting gegeven op de grote variëteit in keringen in ons beheergebied.

 12. 12

  Aan de hand van een terugblik op de bezochte locaties wordt plenair het gesprek gevoerd over de keuzeruimte (bestuurlijk speelveld) en worden opiniërend ideeën/suggesties opgehaald over de wijze waarop het (gebieds)proces om te komen tot vastgestelde normen kan worden ingestoken.

 13. 13
  Afsluiting met hapje / drankje