Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie financiën en beleidsuitvoering

woensdag 15 november 2023

11:15 - 16:15
Locatie

Almelo - Vechtzaal

Voorzitter
B.H. Torn Broers
Toelichting

11.15 – 12.30 uur (deel 1)
13.30 – 16.15 uur (deel 2)

Uitzending

Agendapunten

 1. I
  Algemeen
 2. I.1

 3. I.2

  Ter informatie zijn de toezeggingenlijst van de opgavegerichte commissie en het algemeen bestuur toegevoegd.

 4. I.3
  Mededelingen
 5. II

  Na positief advies van de commissie, kunnen onderstaande voorstellen besluitvormend worden geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur op 29 november 2023.

 6. II.4

  Conform verzoek van de commissie financiën en beleidsuitvoering op 4 oktober 2023, ligt een voorstel tot verruiming kwijtscheldingsmogelijkheden voor.

 7. II.5

  Het is mogelijk voorafgaand aan de vergadering technische en of verduidelijkende vragen te stellen over de Bestuurlijke Voortgangsrapportage en de Programmabegroting, waarop ambtelijk een schriftelijke reactie wordt voorbereid. Vragen kunnen tot en met 8 november 2023 worden gestuurd naar bestuursondersteuning@vechtstromen.nl. Dinsdagmiddag 14 november 2023 worden de vragen en (ambtelijk geformuleerde) antwoorden met het algemeen bestuur gedeeld.

 8. II.8

  Het bestuur van de GBLT heeft een definitief ontwerp van een gewijzigde gemeenschappelijke regeling GBLT aangeboden voor het geven van toestemming door het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen. Het algemeen bestuur van Vechtstromen heeft in zijn vergadering van 28 juni 2023 de voorgestelde wijzigingen besproken en besloten om geen zienswijze in te dienen.

 9. II.9

  De gemeente Ommen wil per 1 januari 2024 toetreden tot de gemeenschappelijke regeling (gr) GBLT. Hiervoor moet de gr GBLT worden gewijzigd. Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 28 juni 2023 de voorgenomen toetreding besproken en besloten om geen zienswijze in te dienen.

 10. II.10

  Het algemeen bestuur heeft in mei 2022 besloten regelmatig via voortgangsrapportages te ontvangen op het programma PRAUT. In deze vergadering ligt de vierde voortgangsrapportage ter bespreking voor.

 11. III
  Opiniërend
 12. III.11

  De AB-brief is op verzoek van de fractie Water Natuurlijk geagendeerd voor een nader gesprek over de doelmatigheid en doeltreffendheid van assetmanagement en de relatie met de voorgestelde aanbevelingen. Aan welke doelen is getoetst? Hoe effectief en efficiënt is de huidige praktijk/werkwijze? En in welke mate dragen de aanbevelingen bij aan het (alsnog) behalen van de doelen?

 13. IV
  Afronding
 14. IV.12

  U wordt verzocht vragen voor de rondvraag uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering per mail aan te melden via bestuursondersondersteuning@vechtstromen.nl

 15. IV.13
  Sluiting